[ ŁADOWANIE STRONY ]
REGULAMIN OBOZÓW SPORTOWYCH
SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE ZAWODNIKÓW NASZEJ AKADEMII. PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY REGULAMIN OBOZÓW LETNICH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ. KAŻDY ZAWODNIK WRAZ Z OPIEKUNEM PRAWNYM W DNIU WYJAZDU BĘDĄ ZOBOWIĄZANI POTWIERDZIĆ PODPISEM ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ AKCEPTACJĘ POSTANOWIEŃ W NIM ZAWARTYCH.

REGULAMIN OBOZÓW SPORTOWYCH „Młoda GieKSa”

LATO 2018

 

Każdy Uczestnik obozu ma prawo do:

 • Pełnego wykorzystania programu obozu.
 • Korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku oraz na boiskach, wyłącznie za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem trenerów.
 • Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry oraz kierownictwa obozu.
 • Poszanowania swoich poglądów i przekonań.
 • Kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami wyłącznie w wyznaczonych porach (w tym telefonowania i sms-owania)
 • Przyjmowania gości podczas obozu tylko w uzgodnieniu z kadrą obozu.
 • Opieki medycznej w przypadku choroby lub kontuzji.

 

Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:

 • Zabrania ze sobą legitymacji szkolnej.
 • Zabrania odzieży klubowej.
 • Zabrania ze sobą oryginałów dokumentów: Karta kwalifikacyjna.
 • Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów: terminów zbiórek, czasu posiłków oraz ciszy nocnej).
 • Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.
 • Czynnego udziału w zajęciach, a w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w zajęciach zgłoszenia tego wcześniej u opiekuna grupy.
 • Wykonywania poleceń kadry obozu: kierownika obozu, trenerów, opiekunów oraz ratownika.
 • Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas treningów piłkarskich, zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz podczas przemieszczania się po mieście, wyjścia na basen, itp.
 • Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego w ośrodku.
 • Oddania rzeczy cennych i wartościowych do depozytu. Organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenia rzeczy nie oddanych do depozytu.
 • Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt treningowy. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice /opiekunowie.
 • Dbania o higienę osobistą oraz czystość pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.

 

Uczestnikom obozu zabrania się:

 • Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć sportowych lub podczas przemieszczania się po mieście.
 • Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.
 • Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
 • Przebywania w innych pokojach w trakcie ciszy nocnej tj. między godziną 22:00, a 07.00 rano.
 • Wychylania się z okien oraz siadania na parapetach.
 • Przywłaszczania cudzych rzeczy.
 • Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.

 

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:

 • Nagana udzielona publicznie przez trenera lub wychowawcę.
 • Usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów. W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot opłaty za niewykorzystane świadczenia.
 • W szczególnych przypadkach poza usunięciem z obozu może zostać wysłana informacja do dyrektora szkoły oraz do zarządu klubu sportowego.

 

Każdy Rodzic/Opiekun uczestnika obozu Akademii Młodej GieKSy , oświadcza, że:

 • Zapoznał/a się z warunkami uczestnictwa oraz regulaminem obozu i akceptuje ich postanowienia.
 • Oddaje dziecko w opiekę po dokonaniu zgłoszenia i odbiera po zakończeniu obozu.
 • Wyraża zgodę na umieszczenie wizerunku zawodnika w materiałach foto i video o charakterze PR, promocyjno-reklamowym, informacyjnym itd. dotyczących Akademii Młoda GieKSa.

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Dodatkowo przedstawiamy listę niezbędnych rzeczy do zabrania na obóz:


- legitymacja szkolna,
- karta kwalifikacyjna,
- karta nfz,
- buty piłkarskie na boisko i halę (ważne, aby oprócz korków zabrać również halówki. Zawodnicy w korkach nie zostaną wpuszczeni na boisko ze sztuczną nawierzchnią)
- buty do biegania,
- ochraniacze,
- bidon,
- getry,
- klapki,
- koszulki treningowe i inne, spodenki,
- dres,
- ortalion,
- bielizna,
- kąpielówki,
- okulary do pływania (jeżeli ktoś posiada lub może pożyczyć),
- ręczniki + duży ręcznik kąpielowy,
- przybory i środki higieny osobistej,
- mały plecak (na wyjścia z ośrodka).

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI
PODSUMOWANIE MECZÓW LIGOWYCH [15-17.04.2019]
REKRUTACJA 2019/2020 – PIŁKA NOŻNA KLASA 1 LO
PRZEKAŻ 1% PODATKU NA WIELOSEKCYJNĄ AKADEMIĘ ''MŁODA GIEKSA''
POWOŁANIA DO REPREZENTACJI ŚLĄSKA
PODSUMOWANIE TURNIEJU TORKAT CUP 2019