[ ŁADOWANIE STRONY ]
FUNDACJA SPORTOWE KATOWICE

Szkolenie w Wielosekcyjnej Akademii "Młoda GieKSa" odbywa się w oparciu o Fundację Sportowe Katowice, która zarządza jej działaniami.
Celem Fundacji jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju Akademii.

 

Rada Fundacji:

Wojciech Andrzejewski – Przewodniczący Rady Fundacji

Tomasz Szpyrka

 Andrzej Stawiarski

 

Zarząd Fundacji:

Kinga Pajerska-Krasnowska - Prezes Zarządu

 

 

Fundacja została powołana w celach:

  • wszechstronnego propagowania szeroko pojętej idei sportu wśród młodzieży,
  • aktywizowania społecznego i zawodowego młodzieży wokół szeroko pojętej idei sportu,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • wspierania działalności dobroczynnej,
  • wspierania działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

Dane Fundacji:

Fundacja Sportowe Katowice

ul. Bukowa 1A

40-108 Katowice

KRS: 0000400821

NIP: 634-280-25-85

REGON: 242794797

Numer Konta Bankowego

26 2490 0005 0000 4500 4814 8770

 

NOWY REGULAMIN PARKINGU

 

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego!

Sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji za rok 2023:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie merytoryczne

 

Sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji za rok 2022:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie merytoryczne

 

Sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji za rok 2021:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie merytoryczne

 

Sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji za rok 2020:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie merytoryczne

 

WSPOMÓŻ FUNDACJĘ

Przekaż darowiznę i dołącz do grupy naszych darczyńców!

Aby przekazać darowiznę wystarczy wpłacić dowolną kwotę na poniższy numer konta:

Fundacja „Sportowe Katowice”, 40-108 Katowice ul. Bukowa 1A

Numer konta bankowego: 26 2490 0005 0000 4500 4814 8770

Bank: Alior Bank S.A.

- tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe Fundacji „Sportowe Katowice”

Pamiętaj! Twoja darowizna to nie tylko ogromna pomoc, ale także podstawa do ulgi podatkowej.

Zgodnie z prawem możesz odliczyć w zeznaniu podatkowym darowiznę:

osoby prowadzące działalność gospodarczą - do 6% dochodu,
osoby prawne - do 10% dochodu.

 

Dziękujemy!