ROCZNIK 2011/2012
OLIWIER
BOGOŁOWSKI
TOMASZ
BRONKOWSKI
MARCIN
DURECKI
OSKAR
DUSZA
KAMIL
ELWICKI
WIKTOR
FERENC
BŁAŻEJ
GAJO
KACPER
JANISZ
DENIS
KAŁWA
MARCEL
KĘPCZYŃSKI
MIŁOSZ
KLISZCZ
STANISŁAW
KOHLER
WOJTEK
KOZŁOWSKI
ANTONI
KRÓL
WOJCIECH
NALBACH
DAWID
NESTERUK
SZYMON
NIEMIEC
MICHAŁ
NOWAK
RADEK
NOWAK
ALEKS
OSYRA
KACPER
PADUCH
IGOR
PAWLUCZEK
BORYS
POŹNIAK
WIKTOR
POŹNIAK
ANTONI
SIDŁO
MATEUSZ
SIKORSKI
ADAM
STOPA
OLAF
WALAS
SŁAWOMIR
WIEJAK
TYMON
WOJTASIK
TRENERZY
ANGELINA
ŁĄCKIEWICZ-OŚLIZŁO
PIOTR
WESOŁOWSKI
BARTŁOMMIEJ
ZIĘTEK